Boer en mens

In 2020 heb ik een mooi fotografieproject uitgevoerd voor LTO Noord. De organisatie benaderde mij in 2019 met de vraag of ik foto’s wilde maken van DAW projecten. DAW staat voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en heeft o.a. de doelstelling om de kwaliteit van het water in agrarische gebieden te verbeteren.  Ik stelde voor om een aantal boeren te vragen of ik ze gedurende een groeiseizoen kon volgen om foto’s te maken. Deze reportage zou de maatregelen die zij hebben genomen binnen DAW laten zien in de context van hun gewone bedrijfsvoering.

Zo’n reportage zegt meer dan foto’s van één moment van een willekeurig project. LTO Noord vond deze benadering zeer interessant en ik heb daarop een beeldconcept ontwikkeld met als uitgangspunten de doelstellingen van DAW en de beoogde doelgroepen waarvoor de reportages waren bedoeld.

Wil je graag meer weten over DAW, kijk dan op www.agrarischwaterbeheer.nl

uitgangspunt beeldconcept