Albinisme in Tanzania

In januari 2016 ben ik voor het Liliane Fonds naar Tanzania afgereisd. Het Liliane Fonds werkte aan een campagne rondom albinisme in Tanzania.

Het Liliane Fonds probeert een veilig bestaan voor albino kinderen te realiseren. En probeert er ook voor te zorgen dat albino’s niet worden buitengesloten van de samenleving door kansen te creëren op particuliere scholen waar meer aandacht aan de problemen van albino’s wordt besteed. Kinderen met albinisme hebben ook slechte ogen en kunnen op openbare scholen niet meekomen.