Monique

Monique is aangesloten bij de sociale coöperatie de Vrije Uitloop in Breda. Het doel van deze coöperatie is om mensen die langdurig in de bijstand zitten een opstap te geven naar ondernemerschap en ze zo uit de bijstand en uit de armoede te krijgen. De coöperatie wordt hierbij gesteund door Cordaid. Monique heeft haar passie gevolgd is inmiddels haar eigen bedrijfje in kleinschalig tuinonderhoud begonnen.